Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Opiskelu lukiossa / Arviointi ja todistukset

 koulun piha.png

Arviointi ja todistukset

Arviointi ja todistukset

Rautjärven lukiossa ei ole erillistä koeviikkoa, vaan kokeet suoritetaan kurssin aikana oppitunneilla.Tarvittaessa kokeet voivat olla 2-3 oppitunnin mittaisia, jolloin seuraavan oppitunnin opettaja valvoo myös koetta. Koeviikkojärjestelmä on lukion 3. luokkalaisille mahdollinen ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista varten 2. ja 3. jaksossa, mikäli koko ryhmä sitä toivoo. Kurssin alussa opettaja kertoo kurssin tavoitteet, arviointikäytänteet ja mahdolliset kokeet.

Jokaisen jakson jälkeen järjestetään uusintakuulustelu, jossa opiskelija voi suorittaa uudelleen hylätyn kokeen tai korottaa hyväksytyn kokeen arvosanaa. Tarkempaa tietoa uusintakuulusteluista saat viereisestä tiedostosta.

Uusintakuulustelut
                                                                             

Hylätyn kurssin arvosanan neljä (4) voi uusia kerran joko lähimmässä tai kesäkuun uusintakuulustelussa. Hylätyn kurssin voi käydä myös uudelleen ja osallistua silloin kurssikokeeseen. Uusintakuulustelussa on mahdollista suorittaa myös koe, johon ei ole hyväksyttävän syyn vuoksi voinut koeviikolla osallistua.

Hyväksytyn kurssin voi uusia vain kerran. Kurssi täytyy uusia sen lukuvuoden aikana, jolloin kurssi on suoritettu. Abiturienteilla hyväksytyn kurssin korotuskuulustelu on mahdollinen vain 1. ja 2. korostuskuulustelussa. Arvosanoista parempi jää voimaan. 

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan ilmoitustaululta saatavilla lomakkeilla.
Uusintakuulustelujen päivämäärät ja kellonajat löytyvät viereiseltä palstalta.

Jaksotodistukset

Opiskelija saa kunkin jakson jakson lopussa jaksotodistuksen. Jaksotodistukseen annetaan arviointi niistä kursseista, joita on jakson loppuun mennessä opetettu viisi (5) vuosiviikkotuntia. Näin ollen jaksotodistuksessa ei välttämättä näy kaikkien opiskeltujen kurssien arviointeja. Lisätietoja kurssien arviointiajankohdista saat koulusihteeriltä ja opinto-ohjaajalta. Jaksotodistusten jakopäivämäärät löytyvät viereiseltä palstalta.

Lukion päättötodistus

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaa lukion oppimäärän. Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään 75 kurssin suorittamista lukioaikana. Näistä kursseista pakollisia kursseja on pitkän matematiikan lukijoilla 51 ja lyhyen matematiikan lukijoilla 47. Syventäviä kursseja tulee olla suoritettuna vähintään 10. Lisäksi opiskelija voi suorittaa haluamansa määrän koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Kertyvää kurssimäärää tarkastellaan opinto-ohjaajan kanssa opinto-ohjauksen oppitunneilla ja henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Riittävän kurssimäärän suorittaminen ja kurssimäärän tarkistaminen on kuitenkin opiskelijan omalla vastuulla. Huolehdithan siis ajoissa kurssimääräsi riittävyydestä.

Lukion päättötodistusta voi hyödyntää ammattikorkeakouluun hakeuduttaessa. Koulutuskohtaiset pääsyvaatimukset tulee tarkistaa suoraan hakukohteen kotisivuilta tai opintotoimistosta.

Ylioppilastutkintotodistus

Suoritettuaan hyväksytysti ylioppilaskirjoitukset opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen. Ohjeet ylioppilaskirjoitusten suorittamisesta löydät sivulta Ylioppilastutkinto sekä osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista hyväksysti. Ylioppilastutkintoon liittyvissä kysymyksissä auttavat rehtori, opinto-ohjaaja ja koulusihteeri.

Ylioppilastodistusta voi hyödyntää yliopistoon tai ammattikorkeakouluun hakeuduttaessa. Koulutuskohtaiset pääsyvaatimukset tulee tarkistaa suoraan hakukohteen kotisivuilta tai opintotoimistosta.

Erotodistus

Erotodistus annetaan kesken lukioajan eroavalle opiskelijalle. Erotodistuksen saamiseksi opiskelijan tulee palauttaa rehtorille huoltajan allekirjoittama eroilmoitus. Erotodistukseen merkitään suoritetut lukiokurssit ja niistä saadut arvioinnit.

Takaisin ylös