Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Opiskelu lukiossa

 koulun piha.png

Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa

Rautjärven lukio on hyvä yleislukio, jossa korostuu pienten opetusryhmien lisäksi henkilökohtainen ohjaus. Opiskelijat etenevät opinnoissaan pääasiassa oman vuosiluokkansa tahdissa.


Opetussuunnitelma lukion opetustyötä ohjaamassa

Rautjärven lukion toimintaa ohjaa Opetushallituksen vahvistamat valtakunnallinen lukion opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perusteissa määritetään lukio-opetuksen tavoitteet ja sen keskeisimmät sisällöt. Lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet löytyvät viereisistä tiedostoista. Valtakunnallisia opetus-suunnitelman perusteita uudistetaan määräajoin. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukion ensimmäisellä vuosikurssilla 1.8.2016. Vanhemmat opiskelijat etenevät tutkintonsa loppuun edellisen opetussuunnitelman mukaan.

Valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kuntakohtainen opetussuunnitelma, jossa tarkennetaan opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja toteuttamistapoja. Rautjärven lukion opetussuunnitelma löytyy viereisistä tiedostoista. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman uudistustyö aloitetaan uusien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden voimaantulon jälkeen.


Opintojen suuntaaminen Rautjärven lukiossa

Opiskelijan on mahdollista suunnata opintojaan kiinnostustensa mukaan esimerkiksi liikuntaan tai kansainvälisyyteen.

Tavoitteellisesti urheileva opiskelija voi osallistua Etelä-Karjalan urheiluakatemian toimintaan. Urheiluakatemien tavoitteena on yhdistää lukio-opiskelu ja tavoitteellinen urheilu niin, että opiskelija suorittaa osan lukio-opinnoistaan urheiluvalmennuksessa.

Opiskelijan on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan lukion omilla kansainvälisyyskasvatuskursseilla, joilla tutustutaan kurssilla opiskelijoita kiinnostavan tapoihin ja kulttuuriin sekä toteutetaan omakustanteinen opintomatka kurssilla valittuun kohdemaahan.

uusintakuulustelu.jpg
Takaisin ylös