Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Opiskelijoiden virkistystoiminta ja luottamustoimet

 koulun piha.png

Opiskelijoiden virkistystoiminta ja luottamustoimet

Opiskelijoiden virkistystoiminta ja luottamustoimet

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntatyö on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista lukion toimintaan sekä luoda myönteistä ilmapiiriä.

Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Rautjärven lukion opiskelijat. Opiskelija-kuntaa edustaa ja johtaa opiskelijoiden keskuudestaan valitsema opskelijakunnan hallitus. Se suunnittelee ja järjestää yhteisiä tapahtumia ja tempauksia kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on myös tuoda opiskelijoiden ääni kuuluville kouluyhteisössä. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisen luokan opiskelijakunnan edustaja tiedottaa omalle luokalleen hallituksessa käsitellyistä asioista, mutta myös vie viestiä omalta vuosiluokaltaan opiskelijakunnan hallitukselle.

Opiskelijakunnan hallituksen edustajat voivat osallistua opettajainkokousten alkuun. Rehtori järjestää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja opiskelijakunnan ohjaajalle lukuvuoden aikana tapaamisia, joissa käsitellään opiskelijakunnan toiveita ja ajankohtaisia asioita.

Opiskelijakunnan  ohjaajana toimii Antti Tullinen.

Itsenäinen opiskelu lukion tiloissa

C-osan pienryhmätila on lukiolaisten käytössä itsenäistä tai pienryhmäopiskelua varten arkipäivinä klo 14.20-16. Tilaa voi pyytää käyttöönsä myös muina aikoina.

Kerhotoiminta

Koulussamme toimivat jalkapallokerho ja koripallokerho. Tarkat kokoontumisajankohdat ilmoitetaan kunkin jakson alkaessa.

Taukotupa

Lukiolaisten taukotupa on koulun C-osassa tilassa 117. Lukiolaiset ovat itse vastuussa taukotuvan siisteydestä.

Takaisin ylös