Etusivu / Palvelut
Palvelut.jpg

Palvelut

Rautjärven kunnan palvelut

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Eksote. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja asettuu uuteen asuinkuntaan kuntalaiseksi samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin kantaväestöön kuuluva.

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut

Etsivä nuorisotyö

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös