Etusivu / Palvelut / Elinympäristöpalvelut / Rautjärven Vesi / Liittyminen

 Lahnanen_2.jpg

Liittyminen

Kiinteistön liittäminen Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen asiakkaaksi
            

Ennen suunnittelun aloittamista tulee olla yhteydessä vesihuoltoliikelaitokseen, joka antaa tiedot vesijohto- ja viemäriliittymien sijainnista, vesijohtoverkoston painetasosta ja viemärin liitos- ja padotuskorkeuksista. Lisäksi laitos kertoo vaadittavat tonttijohtojen materiaalit.

Tietojen pohjalta LVI-suunnittelija tekee kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä.

Liittyjän tulee hakea lupa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen täyttämällä hakemuslomake. Lomakkeen mukana toimitetaan 2-sarjaa suunnitelma-asiakirjoja. Asiakirjojen tulee sisältää:

  • asemapiirustus (1:500 tai 1:200), jossa on esitetty rakennuspaikalle tulevat johdot ja laitteet (korkeustiedot, materiaalit ja putkikoot),
  • KVV suunnitelmat sekä tarvittaessa erikoiskaivo- ja erotinpiirustuksia,
  • mitoituslaskelmat tarvittaessa.

 

Takaisin ylös