Etusivu / Palvelut / Elinympäristöpalvelut / Rautjärven Vesi

 RautjärvenVesi.jpg

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitos

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on yleiset laatuvaatimukset täyttävä talousveden tuottaminen ja häiriötön jakelu toiminta-alueille. Viemärilaitoksen tehtävänä on johtaa vesilaitoksen toimittama talousvesi käytön jälkeen puhdistusvaatimukset täyttävään käsittelyyn ja edelleen purkuvesistöön.

Vedenottamoita on kaksi. Simpeleellä Kivijärven Merosen rannassa ja Asemanseudulla Tulilammella.

Jätevedenpuhdistamo on Simpeleellä Vihviläsuolla. Asemanseudun jätevedet johdetaan siirtoviemäriä myöten Ruokolahdelle ja sieltä edelleen Imatran jätevedenpuhdistamolle.


Ajankohtaista

Vesihuoltolain muutoksien vaikutukset Rautjärven veden toiminta-alueilla – Imatran seudun ympäristötoimi 20190227 Vesihuoltolaki_jätevesiasetus ym.pdf

Vesihuoltolaitoksen toimitusehtoihin muutos

20190227 Vesihuoltolaki_jätevesiasetus ym.ppt

Yhteystiedot

Tekninen päällikkö
Juho Jylhä
p. 040 065 4897
juho.jylha@rautjarvi.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Heikki Riikonen p. 040 065 4803

Vesihuoltoammattimies
Jouko Asikainen p. 040 542 6676

Laskutus
Taloussihteeri
Tuula Luhaniemi
p. 040 181 4010
tuula.luhaniemi@rautjarvi.fi

Takaisin ylös