Etusivu / Palvelut / Elinympäristöpalvelut / Rakennusvalvonta / Luvanhakuohjeita rakentajalle

 Kuntala_3.jpg

Luvanhakuohjeita rakentajalle

Luvanhakuohjeita rakentajalle
Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia säännöksiä rakentamisesta on annettu kunnan rakennusjärjestyksellä.

Tarkemmin rakentamista ohjaa alueella mahdollisesti voimassa oleva kaava. Rakentamista ohjaava kaava voi olla oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava. Myös voimassa oleva maakuntakaava tai seutukaava voi ohjata rakentamista.

Maa-ainesten ottaminen
Maa-ainesten ottolupa-asiat ja ottamiseen liittyvä valvonta ovat siirtyneet 1.7.2016 alkaen Imatran seudun ympäristötoimeen.
Takaisin ylös