Etusivu / Palvelut / Elinympäristöpalvelut / Rakennusvalvonta

 Elinympäristöpalvelut, Kaava-asiat, Rakennusvalvonta.jpg

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii elinympäristölautakunta ja rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Rakennusvalvonnan lupakäsittely kesällä 2019

Kunnan rakennustarkastus on lomalla ­­8.7. - 9.8.2019 välisenä aikana.

Rakennusvalvonnan käsittelyyn ennen 8.7. aiotut hankkeet, jotka vaativat lupakäsittelyä, tulisi jättää käsiteltäväksi 17.6.2019 mennessä.

Rakennustarkastaja Pasi Kauton, p. 0400 299281, toimistoaika: maanantaisin klo 9 – 11.30. Muulloin tarvittaessa erikseen sovittavana aikana.

Lupapäätösten mukaiset rakennusvaiheen aikaiset aloituskokoukset ja viranomaiskatselmukset hoidetaan sijaisjärjestelyin rakennustarkastajan loman aikana: kunnossapito- ja tarkastusinsinööri p. 0400 654897.

Maa-aines ottoluvat

Maa-ainesten ottolupa-asiat ja ottamiseen liittyvä valvonta ovat siirtyneet 1.7.2016 alkaen Imatran seudun ympäristötoimeen

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Pasi Kautto
p. 0400 299 281
pasi.kautto@rautjarvi.fi

Rakennustarkastajan tapaa varmimmin sopimalla ajan etukäteen.

Toimistoaika:
maanantaisin klo 9 - 11.30
Muulloin tarvittaessa erikseen sovittavana aikana.

Palvelusihteeri Satu Kojo
p. 040 181 4008
satu.kojo@rautjarvi.fi
- rakennuslupien laskutus
- rakennuslupa-arkisto

 Kunnan yhteystiedot

 

Lupapiste-logo-rgb-m.jpg

Takaisin ylös