Etusivu / Päätöksenteko / Toimikunnat ja neuvostot / Vanhusneuvosto

 

Vaakunakuva2.jpg

Vanhusneuvosto

Rautjärven kunnan vanhusneuvosto 2017-2018
Jäsen Varajäsen 
Mirja Kuru Keijo Rautio Eläkeliiton Simpeleen yhdistys ry 
Riitta Vehkamaa pj.  Anja Nurminen  Simpeleen Eläkkeensaajat ry 
Paula Kivi Erja Koskimäki  Etelä-Karjalan omaishoitajat ja läheiset ry 
Liisa Räsänen  Teuvo Räsänen  Simpeleen tehtaan eläkeläiset ry 
Tuula Kukkonen    
Kaarina Leiviskä   Elinympäristölautakunta
Timo Näränen Hyvinvointilautakunta
Heli Tuomi Merja Laari Eksote
Teemu Europaeus vpj. Mirja Vaittinen Konsernijohto

 

Vanhusneuvosto kesätorilla.JPG

Vanhusneuvosto kävi jakamassa esitteitään Simpeleen torilla 21.6.2018. Kuvassa vasemmalta Mirja Kuru, Pipsa Vuorela (sihteeri), Riitta Vehkamaa (puheenjohtaja), Liisa Räsänen ja Paula Kivi. Kuva: Marika Anttonen.


Vanhusneuvoston tehtävänä on

• edistää viranomaisten, vanhustyötä tekevien ja vanhusväestöä edustavien yhdistysten ja julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa toimialueellaan
• edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, liikunta-, kulttuuri- ja muussa harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
• seurata ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä
• vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen tuottamisessa
• tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kuntalaisia koskevissa asioissa.
Tavoitteet ja toimenpiteet

Vanhusneuvosto tunnetaan

 
o Laaditaan vanhusneuvoston esite, joka julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja tulostetaan paperisena jaettavaksi kunnan toimipisteissä ja tapahtumissa.
o Kunnan internet-sivuille laaditaan vanhusneuvoston esittely.
o Vanhusneuvoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan internet-sivuilla.
o Lehtijuttu paikallislehtiin.
o Osallistutaan toritapahtumiin Simpeleellä ja Asemanseudulla

Vanhusneuvosto toimii asiantuntijana

o Tehdään Ikäystävällinen kunta -arviointi vuosittain.
o Tehdään kunnallisten päätösten ennakkoarviointeja.
o Tehdään aloitteita ikääntyneen väestön palvelujen kehittämiseksi.
o Osallistutaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämishankkeisiin.
o Arvioidaan kunnallisten ja yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen laatua.

Alueellinen yhteistyö

o Vanhusneuvoston edustajat osallistuvat alueellisiin kokouksiin.
o Tarjoudutaan järjestämään alueellisten kokousten kokoonkutsujaksi.

Vanhusneuvosto kokoontuu neljä-viisi kertaa vuodessa. Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita esittelemään ikäihmisiä koskevia asioita. Kukin vanhusneuvoston jäsen tiedottaa edustamaansa yhdistystä käsitellyistä asioista ja tarvittaessa kuntalaisille tiedotetaan paikallislehdissä.


Ota yhteyttä

Vanhusneuvosto toivoo kuntalaisilta kannanottoja ikäihmisiä koskeviin asioihin ja ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi.

Vs. Hyvinvointisihteeri Noora Lambert, noora.lambert@rautjarvi.fi

p. 040 181 4026

 

Vanhusneuvoston esite ei-taitettava.pdf
Takaisin ylös