Etusivu / Päätöksenteko / Toimikunnat ja neuvostot / Vanhusneuvosto

 

Vaakunakuva2.jpg

Vanhusneuvosto

Rautjärven kunnan vanhusneuvosto 2017-2021
Jäsen Varajäsen 
Mirja Kuru Keijo Rautio Eläkeliiton Simpeleen yhdistys ry 
Riitta Vehkamaa pj.  Aila Paajanen Simpeleen Eläkkeensaajat ry 
Paula Kivi Erja Koskimäki  Etelä-Karjalan omaishoitajat ja läheiset ry 
Liisa Räsänen  Teuvo Räsänen  Simpeleen tehtaan eläkeläiset ry 
Tuula Kukkonen    
Anja Nurminiemi  
Kaarina Leiviskä
Elinympäristölautakunta
Timo Näränen
  Hyvinvointilautakunta
Teemu Europaeus vpj. Mirja Vaittinen Kunnanhallitus

 

Sihteeri: hyvinvointisihteeri Pipsa Vuorela

Vanhusneuvosto kesätorilla.JPG

Vanhusneuvosto kävi jakamassa esitteitään Simpeleen torilla 21.6.2018. Kuvassa vasemmalta Mirja Kuru, Pipsa Vuorela (sihteeri), Riitta Vehkamaa (puheenjohtaja), Liisa Räsänen ja Paula Kivi. Kuva: Marika Anttonen.


Ota yhteyttä

Vanhusneuvosto toivoo kuntalaisilta kannanottoja ikäihmisiä koskeviin asioihin ja ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi.

Hyvinvointisihteeri Pipsa Vuorela, pipsa.vuorela@rautjarvi.fi

p. 040 181 4026

 

Vanhusneuvoston esite ei-taitettava.pdf
Vanhusneuvoston tehtävänä on

• edistää viranomaisten, vanhustyötä tekevien ja vanhusväestöä edustavien yhdistysten ja julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa toimialueellaan
• edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, liikunta-, kulttuuri- ja muussa harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
• seurata ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä
• vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen tuottamisessa
• tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kuntalaisia koskevissa asioissa.
Tavoitteet ja toimenpiteet

Vanhusneuvosto tunnetaan

 
o Laaditaan vanhusneuvoston esite, joka julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja tulostetaan paperisena jaettavaksi kunnan toimipisteissä ja tapahtumissa.
o Kunnan internet-sivuille laaditaan vanhusneuvoston esittely.
o Vanhusneuvoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan internet-sivuilla.
o Lehtijuttu paikallislehtiin.
o Osallistutaan toritapahtumiin Simpeleellä ja Asemanseudulla

Vanhusneuvosto toimii asiantuntijana

o Tehdään Ikäystävällinen kunta -arviointi vuosittain.
o Tehdään kunnallisten päätösten ennakkoarviointeja.
o Tehdään aloitteita ikääntyneen väestön palvelujen kehittämiseksi.
o Osallistutaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämishankkeisiin.
o Arvioidaan kunnallisten ja yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen laatua.

Alueellinen yhteistyö

o Vanhusneuvoston edustajat osallistuvat alueellisiin kokouksiin.
o Tarjoudutaan järjestämään alueellisten kokousten kokoonkutsujaksi.

Vanhusneuvosto kokoontuu neljä-viisi kertaa vuodessa. Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita esittelemään ikäihmisiä koskevia asioita. Kukin vanhusneuvoston jäsen tiedottaa edustamaansa yhdistystä käsitellyistä asioista ja tarvittaessa kuntalaisille tiedotetaan paikallislehdissä.


Takaisin ylös