Etusivu / Päätöksenteko / Toimikunnat ja neuvostot / Vanhusneuvosto

 

järvi.jpg

Vanhusneuvosto

Rautjärven kunnan vanhusneuvosto 2017-2018
Jäsen Varajäsen 
Mirja Kuru Keijo Rautio  Eläkeliiton Simpeleen yhdistys ry 
Riitta Vehkamaa pj. Anja Nurminiemi Simpeleen Eläkkeensaajat ry
Liisa Räsänen Teuvo Räsänen Simpeleen tehtaan eläkeläiset ry
Kaarina Leiviskä   Elinympäristölautakunta
Timo Näränen Hyvinvointilautakunta
Heli Tuomi Merja Laari Eksote
Teemu Europaeus vpj. Mirja Vaittinen Konsernijohto

Vanhusneuvoston tehtävänä on

• edistää viranomaisten, vanhustyötä tekevien ja vanhusväestöä edustavien yhdistysten ja julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa toimialueellaan
• edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, liikunta-, kulttuuri- ja muussa harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
• seurata ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä
• vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen tuottamisessa
• tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kuntalaisia koskevissa asioissa.
Tavoitteet ja toimenpiteet

Vanhusneuvosto tunnetaan

 
o Laaditaan vanhusneuvoston esite, joka julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja tulostetaan paperisena jaettavaksi kunnan toimipisteissä ja tapahtumissa.
o Kunnan internet-sivuille laaditaan vanhusneuvoston esittely.
o Vanhusneuvoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan internet-sivuilla.
o Lehtijuttu paikallislehtiin.
o Osallistutaan toritapahtumiin Simpeleellä ja Asemanseudulla

Vanhusneuvosto toimii asiantuntijana

o Tehdään Ikäystävällinen kunta -arviointi vuosittain.
o Tehdään kunnallisten päätösten ennakkoarviointeja.
o Tehdään aloitteita ikääntyneen väestön palvelujen kehittämiseksi.
o Osallistutaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämishankkeisiin.
o Arvioidaan kunnallisten ja yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen laatua.

Alueellinen yhteistyö

o Vanhusneuvoston edustajat osallistuvat alueellisiin kokouksiin.
o Tarjoudutaan järjestämään alueellisten kokousten kokoonkutsujaksi.

Vanhusneuvosto kokoontuu neljä-viisi kertaa vuodessa. Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita esittelemään ikäihmisiä koskevia asioita. Kukin vanhusneuvoston jäsen tiedottaa edustamaansa yhdistystä käsitellyistä asioista ja tarvittaessa kuntalaisille tiedotetaan paikallislehdissä.


Ota yhteyttä

Vanhusneuvosto toivoo kuntalaisilta kannanottoja ikäihmisiä koskeviin asioihin ja ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi.

Hyvinvointisihteeri Pipsa Vuorela, pipsa.vuorela@rautjarvi.fi

p. 040 181 4026

 

Vanhusneuvoston esite.docx
Takaisin ylös