Etusivu / Palvelut

Palvelut

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Eksote. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja asettuu uuteen asuinkuntaan kuntalaiseksi samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin kantaväestöön kuuluva.

Ota yhteyttä Eksoten maahanmuuttopalveluihin.

Linkit

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan sosia​​ali- ja terveyspiiri (Eksote) on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut

Etsivä nuorisotyö

Erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös