Etusivu / Palvelukortti

Palvelukortti

Perusopetus

Perusopetusta annetaan Simpeleen koulussa (1-9 luokat) sekä Rautjärven aseman koulussa (1-6 luokat). Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä aktiiviset oppilaat takaavat mukavan oppimisympäristön, jossa huomioidaan erilaiset oppimisen ja tuen tarpeet.

Toimi näin

Koulujen oppilaaksi ilmoittaudutaan sähköisen verkkoasiointipalvelun kautta tai tarvittaessa voit ottaa yhteyttä koulunjohtajaan tai rehtoriin.

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi

Rautjärven verkkoasiointipalvelu

Verkkoasiointipalveluun on koottu kunnan sähköiset palvelut. Sähköisten palvelujen käyttäminen on maksutonta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rautjärven aseman koulu

Aseman seudun alakoulu

Lisää tietoa
0405522485

Rautjärven Aseman koulunjohtaja

Aseman koulunjohtaja

Lisää tietoa
+358 405522485

Simpeleen koulun apulaisrehtori

Simpeleen koulun apulaisrehtori

Lisää tietoa
+358 400365804

Simpeleen koulun kanslia

Simpeleen koulun kanslia

Lisää tietoa
+358 407240165

Simpeleen koulun rehtori

Simpeleen koulun rehtori

Lisää tietoa
+358 405502485

Palvelupisteet

Rautjärven Aseman koulu

Aseman koulu

Urheilijankatu 9, 56610 RAUTJÄRVI

Kaikki tiedot

Simpeleen koulu

Simpeleen koulussa opiskelevat perusopetuksen vuosiluokat 1–9, ja samoissa tiloissa toimii myös Rautjärven lukio.

Matomäenkatu 4, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Pe: 08.00 - 15.45

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun toteuttaa

Rautjärven kunta

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Ruokapalvelu Rosmariini tuottaa ruoan kunnan varhaiskasvatukselle sekä kouluihin.

Katso tiedot

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään vuoden kestävää valmista-vaa opetusta ja S2-kielen opetusta sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

Katso tiedot
Takaisin ylös