Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Tämän sivun alta löydät tietoa ja osallistumisohjeet Ikäihmisten etäkahveille, vanhusneuvoston kokoonpanon, tehtävät ja edellisten kokousten muistiot.

Jäsen  Varajäsen Yhdistys
 Riitta Vehkamaa, pj. Aila Paajanen Simpeleen Eläkkeensaajat ry
 Mirja Kuru Keijo Rautio Eläkeliiton Simpeleen yhdistys ry
 Liisa Räsänen Teuvo Räsänen Simpeleen tehtaan eläkeläiset ry
 Paula Kivi Erja Koskimäki Etelä-Karjalan omaishoitajat ja läheiset ry
 Tuula Kukkonen    
 Anja Nurminiemi   Kunnan toimielin
 Kaarina Leiviskä   Elinympäristölautakunta
 Timo Näränen   Hyvinvointilautakunta
 Teemu Europaeus, vpj. Mirja Vaittinen Kunnanhallitus

 

Vanhusneuvoston sihteeri: hyvinvointisihteeri

  • edistää viranomaisten, vanhustyötä tekevien ja vanhusväestöä edustavien yhdistysten ja julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa toimialueellaan
  • edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, liikunta-, kulttuuri- ja muussa harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  • seurata ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen tuottamisessa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kuntalaisia koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto tunnetaan
 
o Laaditaan vanhusneuvoston esite, joka julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja tulostetaan paperisena jaettavaksi kunnan toimipisteissä ja tapahtumissa.
o Kunnan internet-sivuille laaditaan vanhusneuvoston esittely.
o Vanhusneuvoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan internet-sivuilla.
o Lehtijuttu paikallislehtiin.
o Osallistutaan toritapahtumiin Simpeleellä ja Asemanseudulla

Vanhusneuvosto toimii asiantuntijana

o Tehdään Ikäystävällinen kunta -arviointi vuosittain.
o Tehdään kunnallisten päätösten ennakkoarviointeja.
o Tehdään aloitteita ikääntyneen väestön palvelujen kehittämiseksi.
o Osallistutaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämishankkeisiin.
o Arvioidaan kunnallisten ja yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen laatua.

Alueellinen yhteistyö

o Vanhusneuvoston edustajat osallistuvat alueellisiin kokouksiin.
o Tarjoudutaan järjestämään alueellisten kokousten kokoonkutsujaksi.

Vanhusneuvosto kokoontuu neljä-viisi kertaa vuodessa. Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita esittelemään ikäihmisiä koskevia asioita. Kukin vanhusneuvoston jäsen tiedottaa edustamaansa yhdistystä käsitellyistä asioista ja tarvittaessa kuntalaisille tiedotetaan paikallislehdissä.

 

Vanhusneuvoston kokousmuistiot, toimintakertomus vuodesta 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 löytyvät kohdasta "Asiakirjat".