Etusivu / Koronatiedotteet

Rautj 01.JPG

Varautusmistoimenpiteet kunnassa

Varautumistoimenpiteet kunnassa
Suomessa siirrytään 18.3.2020 poikkeusoloihin koronvirusepidemian hallitsemiseksi.

Rautjärven kunnassa noudatetaan kaikkia valtioneuvoston antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka on yksityiskohtaisesti todettu tiedotteen loppuosassa.

Rautjärven kunnan osalta on lisäksi tarkennettu määräysten toimeenpanoa omilla määräyksillä, joista keskeisiä ovat:
• Esiopetuksen sekä peruskoulun 1 – 3 luokkien oppilaille tarjotaan lähiopetusta niille lapsille, joiden vanhemmat sitä tarvitsevat työn perusteella.
• Ruokahuoltoa ja koulukuljetusta järjestetään ainoastaan lähiopetuksessa oleville oppilaille
• Kunnan ruokapalvelut keskittyy palvelemaan Eksotea palveluasumisyksikköjä sekä tukipalveluna annettavia kotiinkuljetusaterioita.
• Kaupat tarjoavat keräily- ja kotiinkuljetuspalvelua.
• Aterioiden kotiinkuljetuspalvelua tarjoavat yksityiset palvelutuottajat
• Kaikki kunnan hallinnoimat toimitilat suljetaan ulkopuolisilta. Palveluja annetaan puhelin- ja sähköpostipalveluna ja asian niin vaatiessa voidaan sopia myös henkilökohtaisesta tapaamisesta.
• Opettajat, joita ei tarvita lähiopetuksessa, sekä hallintohenkilöstö, jotka voivat hoitaa tehtäviään kotona määrätään etätyöhön.
• Jos kunnan työntekijän on perhesyiden takia välttämätöntä jäädä pois työstä, myönnetään palkaton työloma tai virkavapaa.

Lisää kunnan toiminnasta ja yhteystiedoista www.rautjarvi.fi

Rautjärven kunnan johtoryhmä

Lisätietoja antavat:

kunnanjohtaja Harri Anttila, harri.anttila@rautjarvi.fi, 0400 559 034
hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen, virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi, 040 700 2941
tekninen johtaja Juho Jylhä, juho.jylha@rautjarvi.fi, 040 065 4897
rehtori Janne Hirvonen, janne.hirvonen@rautjarvi.fi, 040 550 2485

AVI: www.avi.fi  , THL: www.thl.fi  ,OKM: www.minedu.fi  
Eksote: http://www.eksote.fi/eksote/ajankohtaista/2020/Sivut/Ohjeitaeksotenalueenasukkaillecovid19.aspx

Valtioneuvoston määräykset


Valtioneuvosto ottaa käyttöön valmiuslain mukaiset toimenpiteet 18.3.2020 lukien

• Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Vanhempien ja huoltajien, joille se on mahdollista, tulee järjestää lapsen hoito kotona
• Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään poikkeuksena osa esi- ja alkuopetuksesta.
• Lähiopetusta järjestään esiopetuksen ja 1 – 3 luokkien oppilaille, joiden vanhempien työpanosta tarvitaan yhteiskunnan kriittisillä aloilla.
• Muille oppilaille tarjotaan lähiopetuksen sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisia opiskelutapoja etäopetusta tai itsenäistä opiskelua.
• Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä
• Julkiset kokoontumiset rajataan kymmeneen henkilöön.
• Kulttuuri-, harrastus-, kokoontumis- ja liikuntatilat suljetaan
• Vanhusten päivätoiminta ja työtoiminta keskeytetään.
• Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään.
• Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa ja sairaaloissa kielletään erityistapauksia lukuun ottamatta.
• Julkisen sektorin työntekijät tulee määrätä etätyöhön, jos työtehtävä sen mahdollistavat.
• Yli 70-vuotiaat asetetaan kotikaranteenia vastaaviin olosuhteisiin, jossa tulee välttää ihmiskontakteja.
• Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaika- ja vuosilomalain säännöksistä.
• Varaudutaan velvoittamaan hoito- ja turvallisuusalan ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
• Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa.
• Suomen rajat suljetaan ja suomalaisten matkustaminen ulkomaille kielletään lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia Ruotsin ja Norjan suhteen.
• Ulkomailta Suomeen palaavat ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
• Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
• Puolustusvoimat korottaa valmiuttaan muiden viranomaisten tukemiseksi.

Voimassa ovat valtioneuvoston ohjeet 12.3.2020

• Sairaana ei tulla töihin, Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat
• Muista kuin välttämättömistä työmatkoista tulee luopua ja lomamatkoja tulee siirtää.

Rautjärven kunnassa noudatetaan valtioneuvoston määräyksiä ja ohjeita.


Rautjärven kunnassa noudatettavat erityisohjeet


Koulut ja varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatus toimii normaalisti, vanhempia ja huoltajia pyydetään vastaamaan tarvitsevatko he päivähoitopalveluja.
• Esiopetuksen sekä peruskoulun 1 – 3 luokkien oppilaille tarjotaan lähiopetusta niille lapsille, joiden vanhemmat sitä tarvitsevat työn perusteella.
• Myös erityistä tukea tarvitsevat muut peruskoulun oppilaat voivat saada lähiopetusta, jos vanhemmat sitä pyytävät.
• Perusopetuksen alaluokkien iltapäivätoimintaa ei järjestetä.
• Muut esiopetuksen, peruskoulun ja lukion oppilaat siirtyvät kotiopetukseen ja opetus toteutetaan etäopetuksena.
• Ruokahuoltoa ja koulukuljetusta järjestetään ainoastaan lähiopetuksessa oleville oppilaille
• Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään tiivistetyssä aikataulussa 20.3.2020 mennessä.

Ravinto- ja päivittäistavarahuolto
• Kunnan ruokapalvelut keskittyy palvelemaan Eksoten palveluasumisyksikköjä sekä tukipalveluna annettavia kotiinkuljetusaterioita.
• Kunnan auto osoitetaan ainoastaan ruokapalvelukuljetusten käyttöön.
• Kauppa-asioinnissa K-Market Hermanni ja M-Kauppa Aseman Puoti tarjoavat keräily- ja kotiinkuljetuspalvelua.
• Aterioiden kotiinkuljetuspalvelua tarjoavat mm. Kahvila Lounaskulma ja Aseman Kello

Muut kunnan palvelut
• Kaikki kunnan hallinnoimat toimitilat suljetaan ulkopuolisilta. Palveluja annetaan puhelin- ja sähköpostipalveluna ja asian niin vaatiessa voidaan sopia myös henkilökohtaisesta tapaamisesta.
• Kunnan toimielinten kokousrytmiä tulee mahdollisuuksien mukaan pidentää. Puheenjohtaja voi päättää verkkokokouksen järjestämisestä, jos ääniyhteys voidaan toteuttaa.
• Kunnan vuokratalojen asuntojen avainten luovutuksesta ja näytöistä tulee sopia puhelimitse.

Henkilöstön osoittaminen muihin tehtäviin ja etätyö
• Opettajat, jotka eivät osallistu lähiopetuksen antamiseen ja, joilla on mahdollisuus hoitaa etäopetusta kotoa käsin, määrätään etätyöhön.
• Kunnan hallintohenkilöstöstä osa määrätään epidemian hallitsemiseksi etätyöhön.
• Muu kunnan henkilöstö, joka vapautuu varsinaisista tehtävistään, osoitetaan tukemaan muita kunnan ja Eksoten palveluita.
• Jos kunnan työntekijän on perhesyiden takia välttämätöntä jäädä pois työstä, myönnetään palkaton työloma tai virkavapaa.
• Jos kunnan työntekijä kieltäytyy perusteettomasti osoitetusta työstä, se voidaan katsoa työstä kieltäytymiseksi ja siten irtisanomisperusteeksi.

Järjestely on voimassa Valtioneuvoston määräämän ajan ja ennen määräajan päättymistä annetaan uudet tarkennetut ohjeet.
Takaisin ylös